Δράσεις του Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ 2015-2018

KORINTHOS NTOSIE PROGRAMMA
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018 
Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Βiv 
Τετράδιο παραγωγού

KORINTHOS_TETRADIO PARAGWGOU
KORINTHOS_SOD

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία.
Screen Shot 2016-02-17 at 19.47.42
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τους 320 παραγωγούς της ΣΟΔ με στόχο την αποτελεσματικότερη κατάρτιση τους σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων, μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
Ομαδική Εκπαίδευση στην Ομάδα Παραγωγών
thumb_IMG_0313_1024
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016  
Δραστηριότητα Εi  
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο του Αγίου Βασιλείου

 

KORINTHOS - eksofyllo ixnilasimotita
Screen Shot 2016-03-07 at 17.41.41
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016  

Δραστηριότητα Εii  

Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005
Στόχος η ποιοτική και ασφαλής διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Βiv 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανάρτηση ενημερωτικού σημειώματος για τη συμμετοχή στη βιολογική γεωργία
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Γiii 

Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος

  

 • Σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου προς παραγωγούς
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Γiv

Χρήση ψηφιακού εργαλείου για επικοινωνία μεταξύ παραγωγών – τυποποιητηρίου και κατάρτιση χρηστών και παραγωγών

  

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών
 • Σύνταξη λίστας παραγωγών που θα εκπαιδευτούν
 • Λίστα χρηστών της πλατφόρμας
 • Σύνταξη εγχειρίδιου χρήσης της εφαρμογής και καθορισμός εκπαιδεύσεων χρηστών και παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Εi

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

  

 • Ανασκόπηση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Εκ νέου έλεγχος των διαγραμμάτων ροής των τριών ελαιοτριβείων του Συνεταιρισμού και του τυποποιητηρίου
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης εργαζομένων των ελαιοτριβείων και του τυποποιητηρίου
 • Επιλογή και προγραμματισμός εκπαίδευσης 300 παραγωγών
 • Σύνταξη εγχειριδίου και προγραμματισμός εκπαίδευσης πάνω στη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Εii

Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων

 

 • Έλεγχος της ισχύος όλων των σχετικών εγγράφων
 • Πραγματοποίηση ανασκόπησης του συστήματος ΣΔΑΤ
 • Εκ νέου έλεγχος των διαγραμμάτων ροής

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

ΠΑΓΙΑ

Δραστηριότητα Δi

 • Προμήθεια ελαιδιχτυών
 • Προμήθεια πλαστικών παλετοκιβωτίων

Επιστροφη στο eask.gr